Victor hutabarat - borhat ma dainang Download

Posted by Mr. Blue Kamis, 19 Agustus 2010 0 comments
Download lagu, lirik, mp3 Victor hutabarat - borhat ma dainang

borhat ma dainang
tubuan laklak ho
inang tubu sikkoru
horas ma dainang
tubuan anak ho
inang tubuan boru

horas ma dainang
ronghapmu gabe
helanghi dongan matua
horas ma dainang
ditongan dalan nang
dung sahat ro di huta

unang pola tangisho
ai tibu do ahu ro
sirang pe ahu sian ho
tondinghi gumonggom ho

mengkel ma dainang
sai unang tangis ho
inang martuk tukian
ingot martangiang
asa horas hamu nalaho
nang na tinggal

my Think download

0 comments:

Posting Komentar

Gelah ermajuna blogta enda mari radu ras kita mekenasa. Tadingken sitik katandu jenda sope lenga kam nading ken blog enda. Bujur Tuhan simasu-masu kita kerina